Interaktivní tabule

Interaktivní tabule je didaktická technika budoucnosti. Jak se na serveru http://interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.cz uvádí, lze na základě řady hospitací při výuce s využitím interaktivní tabule vyvodit následující výhody využívání interaktivních tabulí:
- žáky lze vhodným využitím interaktivní tabule lépe motivovat k učení (samotná tabule to ale neumí!),
- učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti,
- lze déle udržet pozornost studentů (ale i ta po čase opadá),
- již vytvořené materiály lze využívat opakovaně (výhoda při paralelní výuce), případně je lze snadno upravit,
- žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky,
- text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit
a sdílet prostřednictvím internetu se studenty,
- žáci si při práci s tabulí rozvíjí informační
a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností,
- přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu).
Více informací o interaktivních tabulích se dočtete v časopise Interaktivní tabule.

Dárkové poukazy - vzory a šablony zdarma

Dárkové poukazy

Pozvánky na oslavu narozenin - vzory, ke stažení a vytisknutí